Hovedsiden  - Om meg  Soulbodyfusion  -  Access bars  -  Behandling og pris  

Marja Entrich Biokosmetik  -   Tilbud  - Kontakt -  Referanser Linker

     
  SOUL BODY FUSION®


• Føler du av og til at sjelen og kroppen din ikke er helt på samme kurs ?


• Føler du at du ikke er helt jordet eller fullt til stede ?


• Føler du at du skulle hatt mer energi og vitalitet, men vet ikke helt hvordan du skal få det ?


Vi har alle en vakker sjel, men klarer ikke alltid å bringe den fullt og helt inn i kroppen. Sjelen er din forbindelse til rikdom og makt, en universal kilde. Når kropp og sjel ikke er synkronisert, så kan du heller ikke være det guddommelige menneske du er ment å være. Du lever ditt liv med lyset bare halvveis på.


Livet har både opp- og nedturer og smerte, sorg og skuffelser kan ofte skape disharmoni mellom kropp og sjel og vi opplever motstand, konflikt og frakopling. Du blir stående litt på siden av deg selv, ute av stand til å tiltrekke deg alt det gode som er din medfødte rett.


Soul Body Fusion® er en enkel men kraftfull healingmetode som forener sjel og kropp. Metoden lar sjelen stimulere kroppens celler til å harmoniseres på stadig høyere frekvenser og på den måten åpnes dører i oss for stadig raskere åndelig vekst. Vi blir i stand til å holde på mer energi, mer lys og får tilgang til dimensjoner som før var utilgjengelige for oss.

Det kan oppstå mange forskjellige reaksjoner etter Soul Body Fusion®,  sier Jonette. Det vanligste er å føle en form for kribling eller viberering. Det er nesten som om kroppen er full av små champagnebobler. For noen føles forandringen nesten som elektrisitet, eller som å få fysiske og følelsesmessige støt. Mens andre igjen føler ingen ting der og da. Uansett hva du føler så er ingen reaksjon feil. Dette er helt individuelt og din reaksjon er spesielt tilpasset deg, for det er sjelen din som styrer, og den er mye smartere enn oss. Noen opplever også forsinkede reaksjoner som store gjennombrudd og ny klarhet senere. Det er derimot viktig å legge merke til hvordan tilværelsen forandrer seg i det daglige. Det være seg alt fra forbedret helse, mer energi, større selvtillit, bedre forhold til andre mennesker, større overflod og større klarhet i det som er livets hensikt m.m. Noen forteller også at de har tilegnet seg nye egenskaper. De har blitt mer intuitive, er mer i flyt og mer fleksible, er gladere, ha lettere for å tiltrekke seg livets goder, mindre stressede, de føler seg yngre og ser yngre ut. Jeg vil nesten si, du får det DU trenger.


Metoden kan heller aldri gjøre noe galt, sier Jonette, da det er sjelen som er sjefen.Solgralen er symbolet for Soul Body Fusion® , en teknikk for helbredelse og helhet som er skapt, varemerket og eies av Jonette Crowley. Hun er en internasjonalt respektert åndelig lærer og grunnlegger av Center for Creative Consiousness, en organisasjon dedikert til åndelig oppvåkning. Jonette er en oppdagelsesreisende, både i de indre plan og i hennes reiser verden rundt. Hun er en moderne mystiker, med gaver som klarsyn, healing, og den unike evne til å holde energier som løfter andre til å oppleve sine egne åndelige sannheter. Siden slutten av 1980-tallet, har hun mottatt og delt lærdom fra sine åndelige veiledere: White Eagle og Mark. Hun har reist mye til over 60 land, og leder nå åndelige opplevelsesturer til hellige steder i verden.
Jonette er også forfatter av den prisbelønnede Ørnen og Kondoren og nå har hun også utgitt boken Bring sjelen inn i kroppen med Soul Body Fusion®.


Mer informasjon se
www.JonetteCrowley.com . For informasjon om Soul Body Fusion ® se www.SoulBodyFusion.com .